Hva gjør du med applikasjoner som ikke kan legges ut på en offentlig skytjeneste?

IT er i stadig endring. Måten vi utvikler nye funksjoner, tester og ruller de ut og hvordan det driftes. Gjennom ulike skyinitiativer leveres IT med høyere fleksibilitet, skalerbarhet og med mer funksjonalitet enn før. Likevel er det ikke alltid enkelt å gjennomføre sin skystrategi. Årsaken er ofte at man sitter med tunge monolitiske systemer og at det finnes applikasjoner eller informasjon som av ulik grunn ikke kan legges i offentlig sky.

Kontakt Pedab i dag, så forteller vi hvordan man med IBMs løsning for privat sky oppnår samme fordeler innenfor brannmuren som med en offentlig skytjeneste.

Kontakt oss

IT er en forutsetning for å utvikle bedriften

Teknologien er ingen utfordring

I dag gir skyen oss mulighet til å levere IT med høyere fleksibilitet, smartere skalerbarhet og bedre funksjonalitet. Ikke minst når det gjelder applikasjoner som anvender ny teknologi som for eksempel avansert Bigdata-analyse eller Blockchain-teknologi.

For nordiske IT-selskap er som regel ikke teknologi utfordringen. I stedet brukes det mye ressurser på å jobbe med innovasjon i bedriften. Dette blir håndtert ved å integrere en eller flere tredjepartsapplikasjoner i IT-miljøet, ofte levert via offentlige skyleverandører.

Fleksibel IT = Skyen

I dag ser vi skyen som en forutsetning for bedriftsinnovasjon og med dette levere IT som tjeneste. Dette flytter fokuset fra den underliggende IT-infrastrukturen til applikasjonene.

Når teknologi skaper muligheter i stedet for å bli sett på som en hindring får man tilgang til bedriftens fulle innovasjonskraft. Man kan teste og virkeliggjøre sine idéer på kort tid. Det innebærer helt nye forutsetninger for å utvikle forretningsmodeller, noe som direkte påvirker både konkurranseevne og lønnsomhet.

Det moderne datasenteret

Denne e-boken gir Pedabs perspektiv på det moderne datasenteret.

LAST NED